صنعت ورقکاری به زبان ساده روشها و الگو ها ی ساخت و تولید

بسمه تعالی

صنعت ورقکاری به زبان ساده روشها و الگو ها ی ساخت و تولید

|||||*  معرفی کتاب  *|||||

« صنعت ورق کاری کاربردی »

( روش ها و الگوهای ساخت و تولید )   به زبان ساده

 در اغلب کارگاه وکارخانه ها برای ساخت انواع مخازن ، لوله وتبدیل، کانال ، زانو ، سه راه ، مخروط های کامل ، ناقص و کلاً احجام هندسی... با مشکلات فراون روبرو هستند .

  به همین خاطر تصمیم گرفتم تجربیات چهل ساله خود را دور ازپیچیدگی           با روشی و زبانی ساده دراختیار علاقمندان ، دانش آموزان ، دانشجویان و صنعتکاران    قرار داده که امیدوارم با این مجموعه ، خدمتی هر چند ناچیزانجام داده باشم .

 در این کتاب با روش الگوسازی و گسترش احجام مختلف :

مخازن ، انواع مخروط ( کامل ، ناقص ، غیر هم مرکز . . . ) ، لوله ها ، تبدیل های گوناگون ، ا نواع کانال ، سه راه ها با انشعابات مختلف ، زانوهای چند تکه    (دو تا پانزده تکه نود درجه) ، زانوهای دو تکه بازاویه دلخواه ، هودها ، کُره ، گنبد و گلدسته ، حلبی سازی ، کانال کولرسازی ،کابینت سازی . . .  

 به زبان ساده  و کاربردی  آشنا می شوید . 

 مورد استفاده  :  صنعتکاران ، مهندسین ، دانشجویان فنی ، دانش آموزان هنرستانها کارخانجات ، کارگاه ها ، صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد . .

هرحجمی را که بخواهید بسازید می توانید الگوی آنرا با استفاده از این کتاب با روش ساده تهیه کنید .   

09131811673    مسعود مردانیان دهکردی 

مربی بازنشسته هنرستان های شهرستان شهرکرد

استان چهارمحال و بختیاری

 

((( مشابه این کتاب را نمی توانید پیداکنید )))

 «فهرست مندرجات کتاب صنعت ورق کاری»      دوازده فصل

فصل اول ترسیمات هندسی          22 ـ 1

ترسیمات هندسی   

عمود منصف 

عمود بر سر پاره خط

عمود بر نقطه ای روی پاره خط 

عمود از نقطه ای خارج از پاره خط

 ترسیم دو خط موازی 

نیمساز زاویه

دو یا چند برابر کردن زاویه

ترسیم زاویه قرینه

پیدا کردن مرکز دایره     

ترسیم بیضی

 ترسیم بیضی بوسیله نخ

 ترسیم مثلث 

 ترسیم چهار ضلعی

  تقسیم دایره به دو قسمت مساوی 

 تقسیم دایره به سه و شش قسمت مساوی

تقسیم دایره به چهار وهشت قسمت مساوی 

 تقسیم دایره به پنج قسمت مساوی

تقسیم دایره به هفت قسمت مساوی

تقسیم دایره به هر تعداد مساوی بوسیله نقاله

مثال 1: تقسیم دایره به پانزده قسمت 

 مثال 2: تقسیم دایره به سه قسمت 

 تقسیم دایره از طریق ضریب مخصوص به هر چند قسمت مساوی 

 مثال 1: تقسیم دایره به چهارده قسمت مساوی 

 مثال 2: تقسیم دایره به نه قسمت مساوی 

 مثال 3: تقسیم دایره به هفت قسمت مساوی 

 جدول تقسیم دایره 

 جدول ضریب تقسیم دایره 

 مثال: تقسیم دایره به هشت قسمت مساوی 

 فصل دوم مخروط                        64 ـ 23    

مخروط کامل 

 مخروط ناقص

 قاعده کوچک مخروط (دایره) قاعده بزرگ (تبدیل به مربع) 

  قاعده کوچک مخروط  (تبدیل به مربع) قاعده بزرگ دایره 

 قاعده کوچک و بزرگ مخروط  (تبدیل به مربع) 

 قاعده کوچک مخروط  (دایره) قاعده بزرگ(تبدیل به پنج ضلعی)

قاعده کوچک مخروط (تبدیل به پنج ضلعی) قاعده بزرگ (دایره )

 مخروط غیر هم مرکز 

  تبدیل لوله استوانه به مخروط 

  فصل سوم زانوهای چند تکه               94- 65  

روش ساختن الگو برای تمام زانوها

زانوی دو تکه (نود درجه)

زانوی سه تکه

شعاع زانوهای چند تکه

زانوی چهار تکه

زانوی پنج تکه 

 زاویه لازم جهت ساختن زانو های نود درجه چند تکه 

 زانوی چهل و پنج درجه (دو تکه)

زانو با زاویه دلخواه (دو تکه)

زانو دو طرفه (نود درجه) 

 زانو دو طرفه (چهل و پنج درجه)

 زانوی تبدیل

 

 فصل چهارم سه راه و اچ                 122 ـ 95

سه راه استوانه

اتصال سه راه 

 سه راه با دو قطر مختلف 

 سه راه با دو قطر مختلف و انشعاب چهارگوش

اچ استوانه 

 اتصال قطعات اچ            

    فصل پنجم لوله وکانال         142 ـ 123

لوله استوانه

لوله نیم استوانه 

 کانال چهارگوش (مربع) درز در وسط پهلو 

 کانال چهارگوش (مربع) درز در کنار پهلو

کانال چهار گوش تبدیل (مربع)

 کانال چهارگوش تبدیل (مستطیل)

 کانال چهار گوش (مستطیل)

کانال چهارگوش ( یک طرف مربع ، یک طرف مستطیل)

کانال چهار گوش (یک طرف مستطیل ، طرف دیگر نیز مستطیل با نود درجه تغییر جهت)

کانال رو باز (گوشه دار ، نیم دایره) 

 کانال روباز (تبدیل)

 کانال روباز شیب دار (گوشه دار ، نیم دایره) 

 فصل ششم هود                        174 ـ 143

هود مخروطی شکل 

 اتصال قطعات هود 

 انواع هود با لبه های پرچکاری و درز کانال

 نمونه هایی از هود برای اجاق کباب پز

 نمونه هایی از کانال های دود کش یا هواکش

هود چهارگوش با ارتفاع کم

هود در ابعاد مختلف 

 الگو و ساخت هود 

 سقف هود 

 خرک 

 فصل هفتم حلبی سازی             260 ـ 175

قیف 

 نمونه های دیگر قیف 

 سطل 

 لوله 

 زانو 

 قالب زانو 

 انواع منقل 

 منقل مستطیل شکل

منقل شش ضلعی

 منقل دایره ای شکل 

 منقل صحرائی 

 منقل صحرائی بدون پایه و کف با دسته میلگرد و لولای دوتکه

منقل صحرائی از میلگرد 

 کلاهک 

 کلاهک قیفی

 اچ

منبع استوانه ای شکل 

 انواع در بر روی سقف منبع

منبع مکعب شکل 

 ناودان 

 ناودان دیواری 

 ناودان دیواری نیم دایره 

 ناودان رو باز

انواع سری ناودان 

 سری ناودان قیفی 

 سری ناودان چاره ای 

 قطعات سری ناودان شماره 1

 تنوره منقل

چاره 

 ضرب (تنبک)

کپه 

 دستگاه آب مقطرگیری - گلاب گیری

 بخاری چوب سوز 

 دریچه تنظیم حرارت 

 تبدیل استوانه

 ظروف مخصوص آجیل و حبوبات  

فصل هشتم کابینت سازی              318 ـ 261

روش خط کشی ، برشکاری و خمکاری

کمد یک در

 سقف کمد 

 کف کمد

قفسه کمد 

 در کمد 

 کمد دو در

 میز 

 پهلوهای میز

 جلوی میز

 پهلوی کمد میز  کف کمد میز

 سقف میز

 اتصال قطعات میز

کابینت آشپزخانه 

 در کابینت 

 ساختن در با لبه نیم گرد در دو طرف 

 لولای ساده 

 ساختن در با زاویه 45 درجه در دو طرف 

 کابینت گوشه آشپزخانه

 کابینت دیواری 

 نمونه های مختلف کمد  فصل نهم کانال کولر                  340 - 319

روش خط کشی و برشکاری زانو

 روش اتصال قطعات زانو

 سه راه و چند راه های کانال 

 فلج

اچ های چهارگوش (کانال)

اچ با گوشه های نود درجه 

 اچ با گوشه های گرد

اچ باگوشه های گرد در بالا و شیب دار در پائین 

 اتصالات قطعات اچ 

 فصل دهم ساخت بعضی از ابزارها362 ـ 341

پرگار

 کلیس خط کش

 گونیا 

 گونیای متحرک

 سوزن خط کش 

 سنبه 

 مشتی 

 قالب تنه 

 سندان 

 تیغه ورق بر

 سه چه 

 فصل یازدهم درزهای مختلف ورق کاری       378 ـ 363

درز پیچ کردن

درز ساده درز عمودی 

 درز عمودی مضاعف 

 درز گوشه ای مضاعف 

 درز گوشه ای (برای اتصال کانال کولر) 

 دو لبه (روش درست کردن با دست) 

 یک لبه 

 ساخت درز ساده با دستگاه کانال سازی 

 درز کشوئی 

 درز کفی ساده 

 درز کفی مضاعف 

 اتصال لوله با سوراخ هم قطر لوله بر روی ورق 

 فصل دوازدهم متفرقه                405 ـ 379

کره 

 ساختن کره : ساخت یک قاچ از کره 

 گنبد و گلدسته 

 گسترش احجام و ساخت آنها به روش ساده

هرم

هرم ناقص 

 منشور

استوانه 

 نکاتی در باره نقطه جوش 

 چرخ حلبی سازی

 قرقره ها

 برشکاری با چرخ حلبی سازی 

 بر جسته کردن ورق با چرخ حلبی سازی 

 روش ساختن دستگاه فیتله کن

************************************************

 

کتاب صنعت ورقکاری کاربردی را می توانید از کتابفروشی ها خریداری فرمایید .

ممکن است در بعضی شهرستانها کتاب توزیع نشده باشد که در صورت تمایل جهت خرید کتاب مبلغ 170000 ریال ( 120000 ریال قیمت کتاب باضافه 50000 ریال هزینه پست پیشتاز و پاکت جمعاً 170000 ریال )  به حساب  0105651717002  بانک ملی بنام مسعود مردانیان واریز و فیش آنرا به همراه آدرس دقیق و تلفن خود به شماره                2274246 - 0381  فاکس نموده تا کتاب برای شما ارسال گردد .

 

ورقکاری - ورق کاری - الگو های ورق کاری - الگوهای ورقکاری - الگو های ورقکاری -الگوهای ورق کاری

صنعت ورق کاری صنعت ورقکاری - ورقکاری کاربردی - ورق کاری کاربردی - صنعت ورقکاری کاربردی -

صنعت ورق کاری کاربردی - صنعت ورقکاری به زبان ساده - صنعت ورق کاری به زبان ساده

روش ها و الگو های ورقکاری - روشها و الگوهای ورق کاری -

روش ها و الگو های ورق کاری - روش ها و الگوهای صنعت ورقکاری 

روش ها و الگوهای صنعت ورق کاری  - روش ها و الگو های صنعت ورق کاری

ترسیم بیضی -  تقسم دایره -  مخروط -  مخروط کامل-  مخروط ناقص -             مخروط غیر هم مرکز -  زانوهای چند تکه -  زانو دو تکه  -  سه راه -  کانال کولر – کانال -  هود -  حلبی سازی  -  قیف  -  منقل -  منبع – مخزن – آب مقطر گیری -  گلاب گیری -  کابینت سازی – پرگار -  درز پیچ کردن - کره – گنبد -  گلدسته  - هرم -  منشور – استوانه – ترسیمات هندسی –  لوله -  کتاب ورقکاری – ورقکاری – احجام هندسی   + - ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۸